داوران المپیکی کشتی در انتظار لیست ۲۰۲۲ اتحادیه جهانی

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های مربوط به سفر در جهان باعث شد تا اتحادیه جهانی کشتی در کنترل و تنزل درجه داوران بین المللی، کمی با ارفاق در مصوبات خود عمل کند. بر این اساس تعداد زیادی از داوران بین‌المللی کشتی از جمله داوران ایرانی که به دلیل کرونا و محدودیت‌های سفر، نتوانستند برای کنترل درجه در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کنند از این مورد معاف شدند.

با این وضعیت اتحادیه جهانی کشتی به دلیل لغو برخی از مسابقات در سال ۲۰۲۱، تصمیم گرفت داوران بین‌المللی مانند سال ۲۰۲۰ تنزل درجه نشوند، اما این وضعیت در خصوص داوران درجه المپیکی S۱ متفاوت است، چرا که همه آنها در سال ۲۰۲۱ قضاوت کرده و کنترل درجه شدند.

به همین دلیل احتمال تغییر در لیست داوران S۱ اتحادیه جهانی وجود دارد و داوران المپیکی کشورمان همچنان در انتظار اعلام لیست نهایی اتحادیه جهانی هستند که روز ۱۱ بهمن منتشر خواهد شد.

در حال حاضر محمد مصلایی‌پور، نیما صادقی، سعید عباسی و مهدی بشیرزاده داوران المپیکی S۱ کشورمان هستند.

داوران المپیکی کشتی در انتظار لیست ۲۰۲۲ اتحادیه جهانی