ضرورت افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، دکتر ابراهیم تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور در نشست گروه معارف و الهیات این دانشگاه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: دانشگاه پیام نور بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی کشور می باشد که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار دانشجو ، ۳۷۰ مرکز و واحد و ۱۴ هزار کارمند و عضو علمی دارد.

وی ادامه داد: این دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم می باشد ولی از نظر هزینه کمترین میزان هزینه را برای دولت و وزارت علوم دارد.

دکتر تقی زاده به ضرورت افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه تاکید داشت و  گفت: رسالت دانشگاه علمی است ولی برای افزایش درآمدهای اختصاصی باید با انعقاد تفاهم نامه ها، برنامه های پژوهشی و همچنین آموزش های آزاد به این مورد توجه کنیم.

سرپرست دانشگاه پیام نور همچنین  به نقش مهم اساتید معارف در دانشگاه پرداخت و اظهار داشت: نقش اساتید الهیات در پویایی و تحرک دانشگاه بسیار مهم می باشد به صورتی که این اساتید می توانند نقش یک مشاور را برای دانشگاه و دانشجویان ایفا کنند.

دکتر تقی زاده تصریح کرد؛ با توجه به شرایط خاص دانشگاه موضوعات کرسی های نظریه پردازی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تاکید کرد : موضوعات مطرح شده توسط اساتید گروه معارف دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

ضرورت افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه