ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از بازار سرمایه

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ پنجم بهمن 1400 درباره حمایت از بازار سرمایه را ابلاغ کرد.

در نامه مخبر که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده، تصمیماتی در خصوص نرخ  گاز خوراک پتروشیمی ها فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، زمان بندی عرضه اوراق دولتی، نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

متن کامل نامه معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای مهندس اوجی، وزیر محترم نفت
جناب آقای دکتر میرکاظمی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر صالح آبادی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 5/11/1400 در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

1- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول ابلاغیه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال ) تعیین می گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل 40 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می گردد.

2- در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق های با درآمد ثابت حداکثر معادل 50 درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ  تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

5- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر 20 درصد باشد.

محمد مخبر


ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از بازار سرمایه