بین قدرت گرفتن غرب‌گرایان در ایران و کاهش بهای جهانی نفت چه ارتباطی وجود دارد؟

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، در توئیتی تاکید کرد: هفته گذشته‌ اعلام شد افزایش قیمت نفت رکورد ۷ ساله را شکست.

متن توئیت حسینی به شرح زیر است:

بین قدرت گرفتن غرب گرایان در ایران و کاهش بهای جهانی نفت چه ارتباطی وجود دارد؟ به ویژه اینکه در دوره دوم خرداد و دولت یازدهم و دوازدهم شاهد افت قیمت بودیم.


بین قدرت گرفتن غرب‌گرایان در ایران و کاهش بهای جهانی نفت چه ارتباطی وجود دارد؟