اصلاحیه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی ابلاغ شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹ دی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و صیانت از اراضی کشاورزی، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، حریم همه راه‌های روستایی (راه‌های فرعی درجه ۳) عبارت است از اراضی بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۱۲/۵) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۲۵) متر شود.

در مواردی که راه روستایی (راه فرعی درجه ۳) اجباراً از داخل روستا عبور کند، وفق طرح هادی روستایی مصوب، حریم آن عبارت است از اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۵/۷) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۱۵) متر شود.

همچنین با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی صیانت از اراضی کشاورزی بوده و نیز نقش سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل امکان عبور راه‌های روستایی از مناطق حفاظت شده، وزارتخانه‌های مذکور به ترکیب نمایندگان کمیسیون مندرج در این مصوبه که به منظور تعیین و افزایش درجه حریم راه‌های روستایی تشکیل شده، اضافه می‌شوند.

کشاورزی در حریم راه‌های روستایی درصورتی که به تشخیص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و جهاد کشاورزی بر جسم راه آسیب نزند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی

با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹ دی ۱۴۰۰، با هدف بهبود اثربخشی و کارایی فعالیت‌های حوزه سلامت و بهداشت دانش‌آموزان، با اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش درخصوص استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی، از مراقبین سلامت مدارس با شاخص (۱/۴۸۰) استفاده می‌شود.

اصلاحیه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی ابلاغ شد