«علی باقری» با نمایندگان سه کشور اروپایی دیدار و گفتگو کرد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان و مذاکره‌کنندگان سه کشور اروپایی با حضور نماینده اتحادیه اروپا برگزار شد.

دور جدید مذاکرات وین از روز دوشنبه و پس از بازگشت رؤسای هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و سه کشور اروپایی در محل هتل کوبورگ وین آغاز شده است.

https://dailybulletin.ir/20/01/2022/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/