پارلمان قزاقستان ریاست مادام‌العمر نظربایف بر شورای امنیت را ملغی کرد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هفته گذشته همین تصمیم توسط مجلس نمایندگان پارلمان قزاقستان اتخاذ شد.

اعضای سنای قزاقستان همچنین پیشنهاد دادند تا دولت ملی را از لزوم هماهنگی تصمیمات مهم سیاست داخلی و خارجی با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری سابق این کشور مبرا کنند.

پارلمان قزاقستان ریاست مادام‌العمر نظربایف بر شورای امنیت را ملغی کرد