وقوع انفجاری با ۶ کشته در شهر هرات افغانستان

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، مولوی انصاری، فرمانده منصوب شده از سوی دولت حاکم بر افغانستان بر شهر هرات به رویترز گفت که این انفجار مجروح شدن ۹ تن را در پی داشته است. بر اساس گزارشها انفجار یک بمب مغناطیسی این خودرو را هدف قرار داده است.

یک مقام بهداشت و درمان شهر هرات که نامش را فاش نکرد عنوان کرد که این انفجار بعد از ساعت شش عصر به وقت محلی یک خودروی ون کوچک مورد استفاده برای حمل و نقل عمومی را هدف گرفت و بر اساس جدیدترین گزارشها حال سه تن از زخمی‌ها وخیم است.

از زمان حاکم شدن طالبان در ماه اوت بر افغانستان تا کنون چند انفجار و حمله که شاخه داعش در این کشور مسئولیت برخی از آنها را بر عهده گرفته، در سراسر افغانستان رخ داده‌اند.

این حملات همچنین چالشهای امنیتی پیش روی دولت جدید فعلی در افغانستان در ضمن درگیر شدن هر چه بیشتر این کشور با بحران اقتصادی را تشدید کرده‌اند.

وقوع انفجاری با ۶ کشته در شهر هرات افغانستان