انتشار هر گونه اخبار کذب درباره متروپل، جرم است

خبرگزاری ایسنا

صادق جعفری چگنی اظهار کرد: مراجع رسمی وظیفه اطلاع‌رسانی صحیح را به عهده دارند و این اقدام طی روزهای گذشته در حال انجام است.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: انتشار هر گونه اخبار کذب در این خصوص جرم است و با افرادی که با انتشار شایعات به دنبال بهره‌برداری در جهت مطامع خود هستند، با جدیت برخورد قانونی می‌شود.

https://dailybuzz.ir/28/05/2022/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b1-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b0%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%84/