ادارات، مدارس و دانشگاه‌های البرز روز چهارشنبه تعطیل شد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، امیر جاویدپور گفت: بر این اساس تمامی مراکز دولتی، بانک‌ها بجز شعب مرکزی و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به جز امتحانات پایه دوازدهم تعطیل است و آموزش به صورت مجازی برقرار است.

ادارات، مدارس و دانشگاه‌های البرز روز چهارشنبه تعطیل شد