مرغ‌های مازاد در ایلام ذخیره‌سازی می‌شوند

خبرگزاری ایسنا

«آذرنوش عموزاده» در جلسه امنیت غذایی اظهار کرد: کل نهاده های مورد نظر در اختیار کارخانجات تولید خوراک دام متناسب با ظرفیت و نیاز منطقه و سهمیه کل شهرستانها از محل تولید کنستانتره تولیدی توسط اتحادیه و معاونت بهبود تولیدات دامی تعیین شود.

وی گفت: به منظور ذخیره سازی لازم ،  شرکت پشتیبانی امور دام و تامین مرغ مورد نیاز استان در شرایط ضروری ،  کشتارگاه‌های فعال استان نسبت به کشتار مرغ با هماهنگی اتحادیه مرغداران و یا مرغداران استان اقدام و برابر مقررات تحویل شرکت پشتیبانی جهت ذخیره‌سازی داده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ادامه داد : شرکت پشتیبانی پس از بررسی کیفیت از نظر فنی و بهداشتی میزان ۲۸ تن مرغ منجمد موجود در سردخانه کشتارگاه مانشت را در سردخانه‌ خود ذخیره خواهد کرد.

مرغ‌های مازاد در ایلام ذخیره‌سازی می‌شوند