قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان زابل

خبرگزاری ایسنا

الهام شهرکی در گفت وگو با ایسنا افزود: با این قلع و قمع ۴۰۰۰ مترمربع اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی شد.

وی افزود: با بیان اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات به طور مستمر در حال رصد فعالیت‌های بخش کشاورزی شهرستان است، بر ضرورت همکاری دهیاران در پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی تاکید کرد. هر فرد در هر جایگاهی باید در این زمینه احساس مسئولیت کرده و آن را مسئولیتی اجتماعی قلمداد کند.

انتهای پبام

قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان زابل