دستگیری یکی از مدیران ماسال به اتهام جرایم مالی

خبرگزاری ایسنا

امیرعلی بهدادی در گفت و گو با خبرنگاران، از دستگیری یکی از مدیران این شهرستان به اتهام جرایم مالی خبر داد و اظهار کرد: یکی از مدیران شهرستان ماسال به اتهام جرایم مالی مرتبط با کارکنان دولت و تمرد در برابر مامورین دولت جهت رفع تصرف از اراضی ملی( انفال) بازداشت و متعاقبا با تودیع وثیقه آزاد شد و به لحاظ اهمیت موضوع تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماسال با بیان اینکه دستگاه قضایی در اجرای احکام قطعی محاکم مصمم می باشد تصریح کرد: دستگاه قضایی با اشخاصی که به طرق مختلف در برابر اجرای احکام قطعی، تمرد یا کارشکنی می کنند در چارچوب قانونی برخورد قاطع می نماید.

وی خاطرنشان کرد: اشخاصی که در فضای مجازی با انتشار اخبار جعلی و کذب موجب تشویش اذهان مردم می شوند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

دستگیری یکی از مدیران ماسال به اتهام جرایم مالی